Informatie over Covid-19

vaccinoloog Pierre Van Damme

 

Prof. Van Damme was zo welwillend om op 30 jan 21 een webinar te verzorgen voor onze regionale kring, naar aanleiding van een vraag van een van onze bestuursleden "hoe en waar correcte informatie over vaccinaties te vinden".

We stellen de informatie hieronder ter beschikking.

Aangezien de kennis rond covid-19 gebaseerd is op "voortschrijdend inzicht", is dit de meest actuele kennis op 30/1/21.  Het is belangrijk ook andere bronnen te raadplegen en rekening te houden met nieuwe evoluties in de kennis en informatie.

Hier staan alvast enkele links. 

Omdat we prof. Van Damme als kring willen bedanken voor dit aanbod, stelde hij een gift voor aan "doctors4doctors. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en zal integraal doorgestort worden aan deze organisatie. Je kan een bedrag naar keuze overmaken op 

rek. nr. BE17 0018 2864 6121 van psychologenkring Waasland  met de melding: Pierre