top of page

VOOR PSYCHOLOGEN

Het beroep van klinisch psycholoog is nog relatief jong en in volle ontwikkeling.  Er ligt  nog veel werk op de plank en de komende jaren worden cruciaal om blijvend kwaliteit te kunnen garanderen voor onze cliënten en voor onszelf.

 

Misschien voel je hier interesse voor?

Bovendien raken de meeste psychologen nooit uitgepraat over hun werk, hun cliënten, hun collega's, de wereld, het leven.

 

Hou je van uitwisselen met anderen en geniet je ervan om in groep iets te beleven of samen met anderen iets te verwezenlijken?

 

Een vereniging waarvan je lid kan worden is dan een logische stap.

 

Als psycholoog heb je veel keuze. Er bestaan allerlei soorten verenigingen. De keuze kan moeilijk​ zijn. Het is best je goed te informeren en kosten/baten af te wegen. Je lidmaatschap van eender welke vereniging kan je zien als een meerwaarde voor jezelf. Wij zien het ook als een daad van  solidariteit naar je huidige en toekomstige collega's. We vinden het belangrijk om onze stem te laten horen in het maatschappelijk debat, over allerlei thema's. En over de wetgeving aangaande ons beroep. Enkel met gebundelde kracht kan je enig verschil uitmaken.  Op deze website vind je misschien voldoende redenen waarom een regionale kring interessant kan zijn.

 

Je bent alvast welkom! 

 

Bekijk hier hoe je jezelf eenvoudig kan aansluiten. 

Voor psychologen: Diensten
bottom of page