top of page

WAT IS/DOET EEN KLINISCH PSYCHOLOOG?

Confident%20Businesswoman_edited.jpg

Officieel erkend gezondheidszorgberoep

 

Het beroep van klinisch psycholoog is sinds 2016 erkend als gezondheidszorgberoep.

(WUG 10/5/2015)

Dit wil zeggen dat het dragen van de titel "klinisch psycholoog" en de uitoefening van de klinische psychologie wettelijk beschermd is. 

 

Wanneer mag iemand de klinische psychologie uitoefenen?

§ Universitaire opleiding van vijf jaar in de klinisch psychologie

§vanaf opleidingsjaar 2017-2018 een extra jaar "professionele stage"

onder supervisie van een erkend stagemeester

§ Inschrijving bij het beroepsorgaan (Psychologencommissie)

§ Beschikken over een visum bij de FOD Volksgezondheid

(en zodra dit in voege gaat: een erkenning bij de Vlaamse gemeenschap)

Wat doet een klinisch psycholoog?

Klinisch psychologen voeren uiteenlopende taken uit:

psychodiagnostisch onderzoek, screening, begeleiding, therapie, psycho-educatie, preventie, etc.

Ook hun doelgroepen zijn heel uiteenlopend:

kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, ouders, gezinnen, groepen etc.

Waar zijn klinisch psychologen actief?

Klinisch psychologen zijn actief in verschillende organisaties voor gezondheidszorg. Enkele voorbeelden zijn de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), psychiatrische zorginstellingen, algemene ziekenhuizen, Centra voor Algemeen Welzijn, revalidatiecentra, jeugdzorg, voorzieningen voor personen met een beperking…

In de meeste gevallen maken zij daar deel uit van een multidisciplinair team waarbij ze nauw samenwerken met andere zorgprofessionals (artsen, paramedici, ...)

Daarnaast zijn er ook flink wat klinisch psychologen

die als zelfstandige werken binnen een eigen praktijk of groepspraktijk.

Velen maken de combinatie tussen een job in dienst

bij een organisatie en een zelfstandige praktijk in bijberoep. 

Verschil met andere zorgberoepen?

 

Verschil met psychiaters:

Klinisch psychologen werken vaak samen met psychiaters. Psychiaters zijn echter artsen die zich gespecialiseerd hebben in de psychiatrie. Zij mogen, in tegenstelling tot klinisch psychologen, geneesmiddelen voorschrijven.

Verschil met psychotherapeuten:

Veel klinisch psychologen besluiten om zich na hun opleiding in de klinische psychologie verder te specialiseren.

Ze volgen dan bijvoorbeeld een opleiding "psychotherapie".

Psychotherapie is eveneens een wettelijk beschermde titel en wordt gezien als een specialisatie.

De wetgeving hierover is strikter geworden in de zin dat de opleiding tot psychotherapeut

vanaf nu enkel zal kunnen aangevat worden door mensen

die de de masteropleiding klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of arts verworven hebben. 

Veel psychotherapeuten die momenteel aan het werk zijn, en niet over het betreffende masterdiploma beschikken,  hebben wel een erkende psychotherapie-opleiding genoten. Ook zij kunnen hun beroep als psychotherapeut verder blijven uitoefenen, mits ze zich aan de wettelijke voorwaarden houden.  We beschouwen hen als collega's met wie we een bijzonder aangename professionele en collegiale samenwerking hebben en die kwaliteitsvol werk leveren.  


 

Andere specialisaties van de klinisch psycholoog:

-neuropsychologie

-psychodiagnostiek

-seksuologie

-eerstelijnspsycholoog

-...

Als je als collega, doorverwijzer of cliënt in dit complexe bos de bomen niet meer ziet: 

aarzel niet en vraag meer uitleg aan je behandelaar.

Bron: VVKP, COMPSY, FOD VOLKSGEZONDHEID
Laatste update: 06/04/2021

Voor doorverwijzers: Over
bottom of page