top of page

LINKS

Bij Tele-Onthaal kan je terecht voor een dringend gesprek. Je kan dag en nacht anoniem terecht op het telefoonnummer 106. 's Avonds en op woensdag- en zondagmiddag kan je ook met
Tele-Onthaal chatten.

logo-TeleOnthaalKleiner.jpg
Links: Inventaris

ZELFMOORDLIJN

Bij de Zelfmoordlijn 1813 staat er iemand voor je klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis. Het telefoonnummer 1813 is altijd bereikbaar.

De BFP is de nationale beroepsvereniging van alle licentiaten/masters in de psychologie. Ze heeft als taak om kennis uit de wetenschappelijke psychologie te verspreiden en te bevorderen in de maatschappij en te waken over de belangen van de psychologen en hun cliënten. De BFP waakt hierbij over de kwaliteit van haar eigen leden en vertegenwoordigt de psychologen
naar o.a. de overheid toe.

logo-BFPtekst.jpg

Uitgevers Tijdschrift Klinische Psychologie, vormingen en opleidingen, belangenbehartiging, brug tussen onderzoekers en praktijk, ...

logo-VVKP.jpg

De Psychologencommissie is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau. Zij is bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Hun werking wordt bepaald door wetten en koninklijke of ministeriële besluiten.

bottom of page