top of page

LINKS

Voor psychologen

Links: Inventaris

ZELFMOORDLIJN

Bij de Zelfmoordlijn 1813 staat er iemand voor je klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis. Het telefoonnummer 1813 is altijd bereikbaar.

De BFP is de nationale beroepsvereniging van alle licentiaten/masters in de psychologie. Ze heeft als taak om kennis uit de wetenschappelijke psychologie te verspreiden en te bevorderen in de maatschappij en te waken over de belangen van de psychologen en hun cliënten. De BFP waakt hierbij over de kwaliteit van haar eigen leden en vertegenwoordigt de psychologen
naar o.a. de overheid toe.

De Psychologencommissie is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau. Zij is bevoegd voor de titel en de deontologie van alle psychologen in België, ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Hun werking wordt bepaald door wetten en koninklijke of ministeriële besluiten.

Therapy Session

Het visum is de toelating om een gereglementeerd gezondheidszorgberoep uit te mogen oefenen en wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Het visum wordt éénmalig afgeleverd op een basisdiploma. Voor aanvullende specialisaties is geen bijkomend visum vereist.

hulpverlening

hulpverlening

Alfabet Kubussen

alle zorg op één plek

Attente therapeut

Op deze pagina vind je het psychologische aanbod dat vanuit deze conventie mogelijk is. Je vindt er de Oost-Vlaamse geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen en kan via diverse filters gericht op zoek gaan

radar.-autosmush.jpg

RADAR is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen. RADAR verbindt als netwerkorganisatie alle diensten en organisaties in Oost-Vlaanderen die werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun context in Oost-Vlaanderen. RADAR werkt met en voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met aandacht voor jongvolwassenen tot 25 jaar.

zeeschelp

Als je in een crisissituatie zit kan je naar crisisteam De Schelp bellen of mailen.

Er wordt snel en onmiddellijk hulpverlening geboden en dit 7 dagen op 7, 24u op 24u. Je kan er op elk moment van de dag of nacht terecht voor hulp.

GGZ_GPN_Waas_en_Dender_taboedoorbrekend_praten.jpg

De Multifunctionele Eenheid (MFE) is het ambulant centrum waar naast aanmelding, intakes,  inschrijving en opname van patiënten ook consults en medische behandelingen plaatsvinden.

Je kan er  elke weekdag tussen 8u en 16u terecht, via de ingang aan de Papenakkerstraat 2 te Sint-Niklaas.

Image by Nik

Overzicht van alle mobiele crisisteams in Oost-Vlaanderen per regio, per leeftijd, per doelgroep

 

Handen vasthouden

Het Mobiel Team Acute Zorg (MTAZ) Netwerk GG ADS regio Noord/Midden is een ambulant multidisciplinair team dat zich richt op volwassenen (18 tot 65 jaar) met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie.

Het doel van de crisisinterventie aan huis is het voorkomen van een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis.

logo_edited.jpg

Bij Tele-Onthaal kan je terecht voor een dringend gesprek. Je kan dag en nacht anoniem terecht op het telefoonnummer 106. 's Avonds en op woensdag- en zondagmiddag kan je ook metTele-Onthaal chatten.

logo-ZelfmoordLijn_edited.png

Een luisterend oor voor iedereen die kampt met zelfmoordgedachten en/of -plannen, personen die zich zorgen maken over een naaste, nabestaanden. 

Hulpverleners kunnen hier terecht voor richtlijnen, advies, vragen en vorming.

bottom of page